کنترل قیمت خودرو
  • مهدی دادفر در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    دبیر انجمن واردکننده های خودرو گفت:در حال حاضر تحقیق و تفحص صنعت خودرو به قدری طولانی شده که به پایان مجلس رسیده که ناشی از فشارها و لابی ها است. از این رو به نظر می رسد در نهایت این گزارش مختصر و مقطعی ارائه می شود و خروجی مناسبی برای بازار خودرو و مردم از این تحقیق و تفحص بیرون نخواهد آمد.