کنترل‌های هوشمند
  • رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل؛

    رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل گفت: به هیچ وجه نگاه درآمدی به مرکز کنترل ترافیک نداریم که امیدواریم هر چه سریعتر با راه‌اندازی این مرکز گره ترافیکی اردبیل برطرف شود.