کمبود امکانات بهداشتی
  • با گذشت ۴ ماه پس از وقوع سیل ویرانگر در شهر پلدختر استان لرستان با وجود اقداماتی که از طرف نهادهای مختلف شده هنوز مردم این شهر با مشکلات زیادی روبرو هستند. با فرا رسیدن فصل گرما در این شهرستان زندگی در چادر را برای مردم سخت تر از همیشه کرده، کمبود امکانات بهداشتی و کند بودن سرعت بازسازی از گله های اهالی این منطقه است.

  • از زلزله غرب کشور بیش از ۱۹ ماه می گذرد و هنوز تعدادی از خانواده ها در شهر سرپل ذهاب استان کرمانشاه و روستاهای اطراف در کانکس ها زندگی می کنند و ساخت و سازها به علت گرانی مصالح متوقف شده و کمبود امکانات بهداشتی بزرگترین مشکل مردم این منطقه است.