کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    به گفته مسئولان در ابتدای دهه 90 سهم ایران از بازار صدور خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دلار در سال بود که در حال حاضر به حدود 500 میلیون دلار کاهش یافته است. در شرایطی که رقبای ما در بازارهای منطقه از طریق توافقنامه های بین دولت ها و حمایت های سیاسی قراردادهای پروژه های عمرانی را منعقد می کنند،