کارخانه نساجی مازندران
  • آیت‌الله رئیسی:

    آیت‌الله رئیسی در بازدید از کارخانه نساجی مازندران گفت: رکود کارخانه نساجی مازندران که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را دارد و به علل مختلف هم اکنون با کمترین ظرفیت مشغول به فعالیت است برای ما رنج آور است.