چهل و دومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور