چارتر
  • مدیر فرودگاه همدان:

    مدیر فرودگاه همدان گفت: پرواز کیش هم روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته به طور رفت و برگشت انجام می‌شود و ساعت آن در فرودگاه کیش 11 و در فرودگاه همدان 15:30 است. هر پرواز 100 نفر گنجایش دارد که 70 درصد آن تکمیل می‌شود.