پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
  • موج گزارش می دهد؛

    در حال حاضر به دلیل افزایش تحریم ها، سطح مبادلات ایران کاهش و از طرف دیگر میزان رایزن های بازرگانی ایران از 24 نفر به 8 نفر کاهش یافته و همین مساله باعث انتقاد فعالان اقتصادی از کم کاری دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی شده، البته رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با موج از اعزام رایزن های جدید خبر داده است.