پلیس شیلی
  • اعتراضات در شیلی بار دیگر از سر گرفته شده است. پلیس شیلی از مجروح شدن دست کم 6 افسر پلیس خود در جریان درگیری با معترضان خبر داده است.