پزشکان بدون مرز
  • عراقچی:

    معاون وزیر امور خارجه با اشاره به فضیلت های روز اربعین گفت: اربعین به یک حرکت و جنبش تبدیل شده است که با خود ارتش ۲۰ میلیونی را به همراه دارد.

  • سرویس بین الملل - جنگنده متجاوز عربستان در ادامه سیاست کشتار مردم یمن بار دیگر مناطق مسکونی شهرهای مختلف این کشور را هدف بمباران های شدید خود قرار دادند. کشتار کودکان و زنان بیگناه یمنی توسط وهابیون به اندازه ای افزایش یافته که سازمان پزشکان بدون مرز نیز واکنش نشان داد و این اقدام سعودی ها را محکوم کرد.