پدیده اسلش دات
  • آذری جهرمی:

    وزیر ارتباطات گفت: شبکه های ارتباطی به دلیل خانه نشینی مردم و اینکه تلاش می کنند در خانه از خودشان مراقبت کنند تا زنجیره ویروس را قطع کنند دچار حجم بالایی از ترافیک شد و سرعت در سرتا سر دنیا در شبکه های ارتباطی کند شده است.