پایانه آزادی
  • سازمان اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: جهت رفاه حال تماشاگران با اختصاص اتوبوس های مورد نیاز ، از ورزشگاه آزادی به پایانه آزادی و ایستگاه مترو مربوطه، ایاب و ذهاب تماشاگران تسهیل شده است.