پارک صلح
  • محمدجواد حق‌شناس:

    عضو شورای شهر گفت: می‌توانیم نمادهای صلح را در پارک داشته باشیم و این پارک به عبارتی ندای صلح‌طلبی ایرانی باشد ولی تغییر نام پارک‌شهر به پارک صلح صحت ندارد.