پارک شهر
  • مسجدجامعی:

    عضو شورای شهر تهران گفت: مجسمه بزرگ ملک المتکلمین در میدان حسن آباد قرار داشت، اما به پارک شهر منتقل شده و حالا می‌گویند گم شده است که باید دستوری عاجل در پیگیری این موضوع داده شود.

  • محمدجواد حق‌شناس:

    عضو شورای شهر گفت: می‌توانیم نمادهای صلح را در پارک داشته باشیم و این پارک به عبارتی ندای صلح‌طلبی ایرانی باشد ولی تغییر نام پارک‌شهر به پارک صلح صحت ندارد.

  • پارک شهر یکی از بزرگترین محل تفریح مردم ساکن مرکز شهر تهران است. روزهای برفی که با تعطیلی مدارس مواجه می شود فرصت مناسبی برای بازی کودکانمان در این پارک پایتخت است. امسال با بارش برف و تعطیلی مدارس پارک شهر نیز تعطیل شد! و مردمی که به آنجا مراجعه کردند با درهای بسته پارک مواجه شدند، درهایی که دلیلی برای بسته شدنشان پیدا نکردیم.