وعده های انتخاباتی
  • بی توجه به مردم و ادامه روند شعار درمانی کار را به اینجا رسانده که مردم نمی خواهند دوباره به دولت ها اعتماد کنند با وجود اینکه همه می دانند که مشارکت پایین جامعه به نفع کشور و نظام نیست و می تواند حتی در اقتصاد کشور هم تاثیر منفی بگذارد، زیرا بسیاری از سرمایه گذران برای ورود به ظرفیت های صنعتی و اقتصادی یک کشور به دنبال شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

  • با اشاره به بیانات اخیر رهبری

    عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: توصیه‌های رهبری به رئیس جمهور برای همه مسئولان کارگشاست و فقط برای چهار سال ریاست جمهوری نیست؛ بلکه می‌تواند سال‌ها مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد.

  • کواکبیان در نطق میان دستور در آستانه یک سالگی مجلس دهم

    نماینده مردم تهران با عذرخواهی از مردم گفت: در آستانه یک سالگی مجلس دهم قرار داریم اما بسیاری از وعده های انتخاباتی از جمله اشتغال محقق نشده است.