وزش بادهای سطحی
  • اداره کل هواشناسی استان هرمزگان:

    طی امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه، به دلیل وزش بادهای غربی برروی نیمه شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، شناورهای سبک و صیادی از ترددهای دریایی خودداری کنند.