وردآورد
  • عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه در حادثه آتش سوزی کابل مترو وردآورد هیچی خسارت مالی و جانی نداشته ایم، گفت: هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نشده است.