همایش فرمانداران سراسر
  • همایش فرمانداران سراسر کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تالار وزارت کشور برگزار شد.

  • همایش فرمانداران سراسر کشور با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تالار وزارت کشور برگزار شد.