همایش اتومبیلرانی و موتورسواری
  • به مناسبت روز سنه؛

    مدیر امور ورزشی شهرداری سنندج از برگزاری همایش و نمایش اتومبیلرانی و موتورسواری به مناسبت روز سنه خبر داد و گفت: در ادامه ویژه برنامه های روز سنه و به منظور ایجاد محیطی شاداب میان شهروندان و جوانان همایش و نمایش موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار می شود.