نیروهای امنیتی ونزوئلا
  • ایالات متحده آمریکا و روسیه در کشاکش عمیقی نسبت به ونزوئلا به سر می برند. از یک سو، مسکو تعهد داده کمک های خود به دولت ونزوئلا به ریاست نیکلاس مادورو را افزایش دهد و از سوی دیگر، آمریکا تحریم های جدیدی را بر علیه دولت مادورو وضع کرده است.

  • دولت ونزوئلا ادعاها مبنی بر اینکه عوامل دولتی، کامیون های حامل کمک های بشردوستانه را در مرز با کلمبیا به آتش کشیده اند رد کرد.