نيروگاه های برق
  • احمد مرادی:

    احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به همراه مهرانی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان از نیروگاه های برق خلیج فارس، ایسین، بندرعباس و نیروگاه در حال احداث کلاس اف، بازدید و با مدیران و پرسنل آنها گفتگو کرد.