نویسنده تلویزیون و سینما
  • مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج تشریح کرد:

    مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما با اشاره به سیاست های جدید این گروه در ساخت تولیدات نمایشی این شبکه، از پخش سریال های تولیدی شبکه پنج سیما از نوروز99 خبر داد.