نوشین سروری
  • مدیر مرکز کنترل نظارت و کنترل ترافیک شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: پیشنهاد ما برای شهروندان این است که از بزرگراه‌هایی که از سمت غرب وارد می‌شود مسیر خود را به گونه‌ای تغییر دهند که به چمران و جلال آل احمد منتهی نشود. یعنی بیشتر از یادگار یا شیخ فضل الله نوری وارد حکیم یا همت شوند. با این حال محلی‌ها می‌توانند از شریانی‌ها استفاده کنند و به محدوده گیشا وارد نشوند.