نوروزگاه اصفهان
  • به منظور همدردی با قربانیان سیل انجام می شود؛

    به منظور همدردی با قربانیان سیل در استان های مختلف کشور 3 تن سمنو نذری در نوروزگاه اصفهان ویژه گردشگران نوروزی پخت و توزیع می شود.