نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
  • مطهری در جمع خبرنگاران:

    مطهری گفت: من امیدوارم رد صلاحیت نشوم و درنهایت هم اگر شورای نگهبان رد کند ما باید تابعیت از قانون کنیم و کاری از ما برنمی آید و باید برویم خانه بنشینیم.