نماز عبادی سیاسی جمعه
  • نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و با حضور اقشار مختلف مردم در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت و با حضور اقشار مختلف مردم در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت و با حضور اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت در دانشگاه تهران برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران و با حضور سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

  • نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.