نماد شلیا
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    نماد شلیا وابسته به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بعد از ۳ سال در حالی که شاخص کل ۱۰ برابر شده با ۳ برابر قیمت بازگشایی شد و همین مساله و قوانین ناظر بازار برای معاملات این سهم شائبه های درباره پشت پرده های بازگشایی نماد شلیا به وجود آورده است.