نمادهای شاخص ساز
  • یادداشت؛

    دامنه نوسان نامتقارن دولت هم اجرایی شده و در یکی دو هفته آینده تکلیف بازار سرمایه روشن می شود که آیا دولت با اجرای آن به دنبال رشد بازار سرمایه است یا اینکه تنها می خواهد روند نزولی بورس را آرام کند تا کمی تنش ها و اعتراض ها به مدیریت بورس فروکش کند.

  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    در ۴ روز معاملاتی هفته اخیر ارزش معاملات به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که پیش از این در بهار امسال برخی روزها ارزش معاملات بورس به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می رسید که تقریبا ۴ برابر ارزش معاملات یک روز ماه های اخیر بود.