نفت قاچاق
  • آیت الله رئیسی:

    رییس قوه قضائیه در جلسه امروز مسؤلان عالی قضائی گفت: انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی‌ها از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های ایران خبر دارند و باید هرچه زودتر دست از توقیف کشتی که مورد توقیف ظالمانه قرار گرفته بردارند و رفع توقیف شود.