نشست سنگاپور
  • بیانیه جدید پیونگ‌یانگ علیه واشنگتن؛

    در این بیانیه که در تلویزیون دولتی این کشور منتشر شد، آمده است: به آمریکا توصیه می‌شود روش فعلی محاسبات خود را تغییر دهد و در اسرع وقت به درخواست ما پاسخ دهد. صبر ما حدی دارد.

  • ترامپ بعد از پایان نشست سنگاپور؛

    رئیس جمهوری آمریکا دیدار خود با رهبر کره شمالی را عالی توصیف کرد و از امضای سندی مشترک خبر داد.