نشست خبری دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی