نشاکاری
  • مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

    مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل گفت: صبح امروز نخستین نشاء کاری برنج کشور در سطح یک هکتار از شالیزارهای بخش دابودشت شهرستان آمل آغاز شد.

  • نزدیک به 210 هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان نشاکاری شده است اما 20 هزار هکتار به دلیل کمبود آب به کشت جایگزین اختصاص یافت .

  • به دلیل کمبود منابع آبی،

    با آغاز کشت تابستانه در استان خوزستان، سطح زیر کشت نشاکاری برنج در تابستان امسال 70 درصد و ذرت 24 درصد کاهش یافته است.

  • معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با توجه به اینکه زراعت برنج بسیار سخت و مشقت‌بار است اما کشت مکانیزه به خوبی بین کشاورزان نهادینه نشد و تاکنون 25 درصد مزارع برنج استان به کشت مکانیزه اختصاص یافته است.

  • مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون 5 هزار و 944 هکتار از شالیزارهای مازندران نشا شد، گفت: از این میزان 132هکتار نشای مکانیزه و 5 هزار و 812 هکتار به‌صورت سنتی کشت شد.