ناباوری
  • مدیرگروه ناباروری کلینیک فوق تخصصی طهورا با اشاره به ظرفیت های خوب استان در زمینه درمان ناباروری گفت: مرکز طهورا به مناسبت روز پزشک 6 پایگاه دوراپزشکی در زمینه درمان ناباروری در شعاع 200 کیلومتری استان قم افتتاح می کند.

`