موسسات خیریه ازدواج
  • مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد؛

    مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: عنایت ویژه وزیر ورزشو جوانان به بهره گیری از ظرفیت بالای خیرین و تلاش برای راه اندازی مجمع استانی خیرین ازدواج است.