مهدی دادفر
  • دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    مهدی دادفر گفت: در حال حاضر هیات دولت مصوبه دوم خود را برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک صادر کرده است، اما سازمان توسعه تجارت، مقررات بانک مرکزی را بهانه می کند و آن را اجرا نمی کند، این در حالی است که رئیس بانک مرکزی، خود در هیات دولت با مصوبه موافقت کرده است.

  • دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه اختصاصی با موج مطرح کرد

    مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در معتقد است واردکننده متخلف از دو طریق عمل می کند یا از خلاءهای سیستمی و نرم افزازی استفاده کرده یا با همراهی افرادی در دستگاه های متولی و نظارتی موفق به انجام آن شده است که این مشکل در نتیجه تغییرات یک شبه قوانین و نظرخواهی نکردن از تشکل های تخصصی رخ می دهد. هرچند این بخشی از مشکل است و در سیاست گذاری های خودرو نیز سیاست های دوگانه ای وضع شده است که ان هم آسیب های خاص خود را دارد. در ادامه متن کامل این گفت و گو را می خوانید.