مهدی آزادواری
  • مشاور معاون اقتصادی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفت: امروزه با توجه به نقش دانش و نوآوری در پیشبرد اهداف اقتصادی و ثروت اندوزی کشورها، یکی از موضوعاتی که بیش از هر زمان دیگری توجه می شود، حمایت از حقوق مالکیت فکری است.

  • ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 2.3 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بهای تمام شده آن 630 میلیارد تومان بوده و می توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده حاصل از این سرمایه گذاری حدود 1.7 هزار میلیارد تومان می باشد.

  • ابزارهای مالی نقش بسزایی در گسترش بازار سرمایه ایفا می کنند و بازار سرمایه نیاز ضروری به ابزارهای بازارساز و ابزارهای جدید مالی دارد تا بتواند وظیفه اصلی خود جهت جلب سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه ایفا نماید تا بازار سرمایه از کارآمدی لازم در این زمینه برخوردار باشد.

  • در چند سال گذشته دیدگاه‌های مختلفی در مورد توسعه اقتـصادی کشور از طریق همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی مطرح شده است.

  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر بر ضرورت همکاری با شرکت های هم خانواده تاکید کرد.

  • براساس بررسی های سازمان بورس که هرساله در مرداد ماه صورت می گیرد، " وصنا " موفق به کسب احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول بورس شد و نماد معاملاتی آن از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار اول انتقال پیدا کرد.