مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای پل تقاطع بزرگراه شهید چمران
  • مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک ، فاز دوم احداث شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های هدایت سطحی محدوده خیابان خاوران ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای پل های تقاطع بزرگراه شهید چمران با مسیر ورودی نمایشگاه بین‌المللی و پل تقاطع بزرگراه‌های امام علی (ع) و شهید بابایی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.