معمای بزرگی
  • یادداشت؛

    هفته چهارم لیگ های والیبال جهان که با میزبانی استان اردبیل به پایان رسید سند افتخاری برای مسئولین به ویژه متولیان ورزش محسوب می شود این میزبانی به اذعان تیم های شرکت کننده در این رویداد بین المللی به خصوص مربیان پرتغال و فرانسه متحیر کننده بود