معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران
  • سردار نقدی:

    معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: حالا این دشمن شکست خورده در حوزه نظامی، به فضای مجازی متوسل شده است و وقتی دید در عالم واقع شکست خورده، به فضای مجازی روی آورده تا بتواند از این طریق به ایران فشار بیاورد.

  • سردار نقدی:

    معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: برای گرفتن حق‌ مان در دنیا، باید قدرتمند باشیم، امروز مشاهده می‌کنیم که مستکبران به راحتی آب خوردن در یمن، فلسطین، عربستان و سوریه هزاران کودک را می‌کشند و بیمارستان‌ها را بمب‌باران می‌کنند و جنایت‌های بزرگی مرتکب می‌شوند.