معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش
  • امیر جهانشاهی:

    عاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش گفت: نخبگان، فرزانگان و دست اندرکاران عرصه دفاع مقدس اجازه ندهند این حماسه دستخوش فراموشی و تحریف شود»، نمی‌گذاریم دفاع مقدس به تحریف کشیده شود.