معاون اقتصادی بانک مرکزی
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی:

    هدف‌گذاری تورم برای شاخص تورم دوازده‌ماهه است و نه تورم نقطه به نقطه، بنابراین برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد و هنوز شش ماه از آن موعد فاصله داریم.

  • روابط عمومی بانک مرکزی:

    ایران نایب رئیس اول گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شد و معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه مجازی گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

  • پیمان قربانی گفت: شبکه خبری اقتصاد و بانکی ایران(ایبنا) جایگزین خبرگزاری های دیگر نمی شود بلکه این پایگاه اخبار دقیق و منسجم را منتشر می کند.