معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
  • معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:

    معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: برابر تصمیم اتخاذ شده از ابتدای اسفند ماه، در روزهای پنج شنبه نیز طرح ترافیک و طرح زوج و فرد اجرا خواهد شد.