مصوبات وزارت صمت
  • شرکتهای فولادی تنها زمانی مجاز به صادرات هستند که ۶۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده باشند و می توانند مازاد آن را صادر کنند ، اما نکته مهم این است که چرا این بخشنامه در مورد صنایع پایین دستی فولاد که در بخش انتهای زنجیره فولاد و با ارزش افزوده بیشتر تولید دارند باید از صادرات فولاد منع شوند .