مشکلات فوتبالی
  • کواکبیان در مجلس:

    نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت انگلستان این روزها حیثیت خود را به باد می‌ دهد و با پیروی از آمریکا انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی برده و ادعا می‌کند که نفتکش‌ها را ایران به آتش کشیده است.