مشترکان کم مصرف
  • مهدی دهقان:

    معاون شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بیان کرد: طرح ملی برق امید با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق در بخش خانگی، به دنبال تغییر نگرش مصرف کنندگان به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست است.

  • وزیر نیرو با تاکید بر این‌که نحوه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در قبوض اردیبهشت‌ماه آن‌ها اعلام خواهد شد، گفت: این هشدار و اطلاع‌رسانی در سطح وسیعی صورت خواهد گرفت تا مشترکان با کنترل مصرف خواهد بتوانند شامل ۱۶ درصد افزایش تعرفه گروه مشترکان پرمصرف نشوند.