مسافرت های غیرضروری
  • معاون عمرانی استانداری بوشهر اعلام کرد؛

    معاون عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به فراگیری بیماری کرونا در سراسر کشور از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری به استان بوشهر خودداری کنند.