مسافران نوروزی یزد
  • محسن صادقیان خبر داد:

    معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با اشاره به رشد ۲/۵ برابری ترددهای برون شهری استان در نوروز ۱۴۰۰، اظهار کرد: بررسی آمار تردد های برون شهری نوروز سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که تردد نوروزی از تاریخ ۲۸ اسفند تا ۱۴ فروردین نسبت به سال قبل نزدیک به ۱۵۰ درصد افزایش یعنی تقریباً ۲/۵ برابر رشد داشته و در مقایسه با نوروز سال های ۹۸ و ۹۷ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش داشته است اما در مجموع آمارها نشان می دهد که نوروز امسال چندان مسافرپذیر نبودیم.

  • رییس تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان یزد گفت:

    رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان یزد گفت: 17 پایگاه پذیرش و ثبت نام مسافران در سطح کل استان یزد ایجاد شده است.

  • رییس سازمان اورژانس استان یزد بیان کرد:

    رییس سازمان اورژانس استان یزد گفت: 52 پایگاه اورژانس فعال، بالگرد و برپایی تعداد هفت چادر سلامت در مناطق مختلف استان یزد برای نوروز98 آماده باش است.