مسئولان جمعیت هلال احمر
  • لاریجانی در دیدار با مسئولان جمعیت هلال احمر:

    رئیس مجلس در دیدار با مسئولان جمعیت هلال احمر گفت: اینکه شما گفتید مردم ۱۳۰ میلیارد کمک نقدی و ۵۰ میلیارد تومان غیرنقدی کمک کردند، نشانه اعتماد مردم به شما است؛ شما در زلزله کرمانشاه و سیل اخیر به درستی عمل کردید و مورد اعتماد مردم واقع شدید.