مسأله کاغذ
  • رهبر انقلاب در بازدید از نمایشگاه کتاب:

    رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: صورت وضعیت نشان‌دهنده این است که مردم هنوز کتاب می‌خرند و برای خواندن، می‌خرند. دنیای کتاب، دنیای پیچیده‌ای است و این نکته‌ای است که آقای صالحی (وزیر ارشاد) باید توجه کند.