• ایران فقط ۲۰ سال تا پیرترین کشورجهان فاصله دارد
  • قطر: اولین محصول صادراتی ایران به کشور گوجه فرنگی است
  • یاری قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان شد
  • ایجاد زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل دریایی به کمک شرکت‌های معدنی
  • دولت در دوره جام جهانی برای صادرکنندگان تسهیلات ویژه در نظر دارد
مریم ایراندوست